About Us

Това е страничка на  IЖ клас от ОУ"Братя Миладинови", гр.Бургас

Нашият клас се състои от 24 ученика- момичета и момчета. Всички сме родени 2005 година.

Това е първата ни учебна година. Не всичко ще е лесно, но пък ще е интересно.

С труд, усилие и постоянство- всичко се постига!

 

 

 

 

 


галерия

ИТ

 

—————

:)

 

—————

ИТ

 

—————

—————


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354