За нашата страничка

Информацията поместена тук  има за цел да подпомогне учениците и родителите им.

Тук ще намерите помощни учебни материали, учебни презентации, самостоятелни работи по различните предмети, адреси на други сайтове, които  са ни полезни.

Много от материалите са използвани в учебните часове.

Поместените материали не са само авторски, а заимствани от други сайтове, но при пълно зачитане на авторските права.

 


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354