News

СЪБИТИЯ

12.12.2012 21:18
На 30.11.2012г.- петък, нашият клас посрещна учениците  от 3А клас, с класен ръководител г-жа Дена Димова. Двата класа съвместно работим по проект "Приятелство- що е това?". Третокласниците подариха ни подариха свои книжки от първи клас с пожелание бързо да се научим да четем. Изразиха...

—————

Състезания

19.11.2012 20:41
На основание Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2012/2013 г. под Изява № 15 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І –...

—————

Текуща информация

08.09.2012 00:00
  Родителски актив: Татяна Филипова- касиер на класа,  Диляна Кирова, Стелияна Милкова, Русалина Александрова,  Стоянка Николова, Албена Симеонова   Помагала за 1 клас Български език - "Упражнителни тетрадки по писане"1/2 част - изд. Парнас- цена...

—————

Ваканции и неучебни дни 2012/2013 учебна година

08.09.2009 01:57
  Ваканции, учебна 2012/2013 година: Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2012/2013 година: 01.11.2012 г. – 04.11.2012 г. вкл. есенна   22.12.2012 г. – 06.01.2013 г....

—————


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354