Учебни материали

Скъпи родители, първи клас е изпитание не само за детето, а и за неговите родители. Навлизайки в нов етап от живота си, малкият човек трябва да преодолява много трудности и да развива и променя много неща у себе си. Всичко това е ново за него и той ще има нужда от вашата помощ и подкрепа.
           В първи клас се изграждат основни умения и навици, които ще бъдат полезни при бъдещото реализиране на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно.
           Как да помогнем така, че нашата помощ наистина да е градивна?
                              - самостоятелност
                                        Да се справя доколкото е възможно само със задачите. Да не вършим неговите задължения.
                              - постоянство
                                       Да оказваме контрол. Да не му позволяваме да се отказва лесно при първата трудност.
                              
- отговорност
                                       Да не отнемаме отговорността му да внимава в час за поставените задачи за домашно като го учим да разчита на възрастните и съучениците си.
                              
- увереност
                                       Да го обгръщаме с топлина и внимание и да му показваме, че в трудни моменти може да разчита на нас.
                 УСПЕХ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ !
                 ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354