Седмична програма

Разписание на часовете:

НАЧАЛЕН ЕТАП

1-4 КЛАС

I смяна

                                                I клас

  •  
  • 1ч   8.00 – 8.40ч/            8.35*
  • 2ч   8.50– 9.30ч/              9,25*
  • 3ч  9.50 – 10.30ч/          10,25*
  • 4ч  10.40 – 11.20ч/        11,15*
  • 5ч  11.30 – 12.10ч/        12,05*
  • 6ч  12.20 – 13.00ч/        12,55*
 
 
 

1. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК          СРЯДА            ЧЕТВЪРТЪК        ПЕТЪК              
МАТЕМАТИКА РОДЕН КРАЙ ЗИП МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
БЪЛГ.ЕЗИК (ЧЕТЕНЕ) МАТЕМАТИКА

БЪЛГ.ЕЗИК (ЧЕТЕНЕ)

ЗИП БЪЛГ.ЕЗИК ЗИП БЪЛГ.ЕЗИК
БЪЛГ.ЕЗИК (ПИСАНЕ) БЪЛГ.ЕЗИК (ЧЕТЕНЕ) БЪЛГ.ЕЗИК (ПИСАНЕ) БЪЛГ.ЕЗИК (ПИСАНЕ) ДОМАШЕН БИТ
МУЗИКА БЪЛГ.ЕЗИК (ПИСАНЕ) МУЗИКА ИЗОБРАЗИТ.ИЗК. МОДУЛ ФВ
ФИЗ.ВЪЗПИТАНИЕ ЧАС НА КЛАСА ФИЗ.ВЪЗПИТАНИЕ ИЗОБРАЗИТ.ИЗК.  
КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ     КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ  

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК          СРЯДА            ЧЕТВЪРТЪК        ПЕТЪК              
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354