Състезания

19.11.2012 20:41

На основание Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2012/2013 г. под Изява № 15 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече шеста година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

09.11.- 16.11.2012 г.

19.11.- 26.11.2012 г.

29.11.2012 г.

10.12.2012 г.

„Аз, природата и светът”

03.12.- 07.12.2012 г.

10.12.-17.12.2012 г.

19.12.2012 г.

29.12.2012 г.

„Аз и числата”

07.01.-15.01.2013 г.

18.01.- 25.01.2013 г.

30.01.2013 г.

13.02.2013 г.

„Аз общувам с Европа”

01.02.-07.02.2013 г.

11.02.- 15.02.2013 г.

20.02.2013 г.

04.03.2013 г.

„Аз и буквите”

01.03.-08.03.2013 г.

13.03.- 19.03.2013 г.

21.03.2013 г.

01.04.2013 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

11.04.- 17.04.2013 г.

20.04.2013 г.

07.05.2013 г.

Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе по една от следните  теми:

  • „Моята лятна ваканция”;
  • „Моят любим празник”;
  • „Аз пресичам безопасно улицата”.

Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

—————

Назад


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354