СЪБИТИЯ

12.12.2012 21:18

На 30.11.2012г.- петък, нашият клас посрещна учениците  от 3А клас, с класен ръководител г-жа Дена Димова. Двата класа съвместно работим по проект "Приятелство- що е това?". Третокласниците подариха ни подариха свои книжки от първи клас с пожелание бързо да се научим да четем. Изразиха готовност да ни помагат и подкрепят.

На 5.12. -  ние  посетихме и поздравихме за Никулден, празника на Бургас,  нашите приятели от 3а клас. Специално за тях изработихме много красиви рибки и пано "Морско дъно". Те ни подариха изработени от тях маски и ни представиха драматизация по приказка.

 

—————

Назад


За връзка

Венелина Буланова

0899 893088


Теми от състезания по математика Iклас

Линк за публичен достъп:

https://dox.bg/files/dw?a=6cdc2a72ea

 Tеми от състезанията "Всезнайко" ,"Обичам те българска реч" и математически състезания.

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!334

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!342

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!338

https://skydrive.live.com/?cid=43f2ac224e56c77d#cid=43F2AC224E56C77D&id=43F2AC224E56C77D!354